Rehabilitering Stadsingeniør Dahls gate 3

Timberbygg - rehab leilighet Stadsingeniør Dahls gate 3 - 16_kjøkken_1
Flere referanser