Arbeider med Timber logo på ryggen

Byggeprosessen skal bli best mulig for deg som kunde

Timberbygg er en entreprenør med hovedkontor i Trondheim. Våre dyktige medarbeidere leverer høy kvalitet på arbeidet som blir utført. Vi tar på oss alle typer oppdrag innen nybygg, tilbygg og rehabilitering. Vi er en totalentreprenør, med faste leverandører som er til å stole på, slik at byggeprosessen blir best mulig for deg som kunde.

Vi følger deg fra planskisse til huset står ferdig.
La oss ta deg med på kundereisen vår.

Forespørsel og oppstartsmøte

Ved oppstarten av ethvert prosjekt hos Timberbygg
legger vi stor vekt på å etablere en solid forbindelse med våre kunder. Oppstartsmøtet er et avgjørende skritt i
denne prosessen.

Vi ser på dette som en mulighet til å lytte nøye til våre kunders visjoner, ønsker og behov. Gjennom grundige samtaler ønsker vi å skape en dyp forståelse for prosjektets omfang og spesifikasjoner.
Vårt erfarne team av byggmestere og prosjektledere tar seg tid til å analysere alle detaljer og aspekter ved kundens ønsker. Vi tror på å være lydhøre og tilpasningsdyktige for å sikre at prosjektet utføres i tråd med kundens forventninger. Oppstartsmøtet er en mulighet til å klarlegge tidsrammer, budsjetter og eventuelle spesifikke krav eller bekymringer.
Vi verdsetter åpen kommunikasjon og oppfordrer våre kunder til å dele sine tanker og ideer under møtet. Dette legger grunnlaget for et gjensidig tillitsforhold og sikrer at vi beveger oss fremover i riktig retning. Videre bruker vi oppstartsmøtet til å identifisere potensielle utfordringer og utarbeide løsninger på forhånd.
Vårt mål er å sikre at kunden føler seg trygg og godt ivaretatt fra starten av prosjektet. Oppstartsmøtet er derfor en essensiell del av vår kundesentrerte tilnærming. Vi er fast bestemt på å levere enestående kvalitet og håndverk som overstiger forventningene til våre kunder.
I løpet av oppstartsmøtet tar vi også sikte på å etablere klare retningslinjer for kommunikasjon og rapportering gjennom hele prosjektet. Dette bidrar til å sikre gjensidig forståelse og jevn fremdrift. Vi oppfordrer til åpenhet og tilbakemeldinger gjennom hele prosessen for å sikre at vi kontinuerlig tilpasser oss kundens behov og ønsker.
Oppstartsmøtet er ikke bare en formell introduksjon, men en mulighet til å bygge et solid grunnlag for et vellykket samarbeid. Vi tar vårt ansvar som byggmestere alvorlig og er forpliktet til å levere prosjekter som oppfyller og overgår våre kunders forventninger.

Pristilbud og tidslinje

Ved Timberbygg legger vi stor vekt på en grundig og detaljert planleggingsprosess for hvert prosjekt vi tar på oss. Planleggingen er ryggraden i ethvert vellykket byggeprosjekt, og det er her vi legger grunnlaget for en smidig og effektiv gjennomføring.

Vårt erfarne team av arkitekter, ingeniører og byggmestere samarbeider tett for å utvikle en omfattende plan som tar hensyn til alle aspekter av prosjektet. Dette inkluderer materialvalg, konstruksjonsmetoder, budsjettvurderinger og tidsrammer. Vi er opptatt av å skape en plan som er realistisk og oppnåelig samtidig som den oppfyller kundens visjon og behov.
Tidslinjen for prosjektet er nøye utarbeidet for å sikre at alle trinnene i byggeprosessen utføres i rett rekkefølge og innenfor avtalte frister. Vi tar hensyn til alle faktorer som kan påvirke fremdriften, inkludert værforhold, leverandørleveranser og eventuelle tillatelser eller godkjenninger som kreves.
Vår tilnærming til planlegging er fleksibel og tilpasningsdyktig. Vi forstår at endringer kan oppstå underveis, og vi er forberedt på å justere tidslinjen og planen deretter. Vårt mål er å sikre en jevn og effektiv prosess fra start til slutt, uten unødvendige forsinkelser eller komplikasjoner.
Vi opprettholder en åpen og transparent kommunikasjon gjennom hele planleggingsprosessen, og holder våre kunder oppdatert på fremdriften og eventuelle endringer som oppstår. Dette sikrer at alle parter er på samme side og at eventuelle bekymringer eller spørsmål kan adresseres umiddelbart.
Ved å legge en solid plan og tidslinje fra begynnelsen av prosjektet, kan vi minimere risiko og sikre en vellykket gjennomføring. Vi er forpliktet til å levere prosjekter som oppfyller og overgår våre kunders forventninger, og en grundig planlegging er nøkkelen til å oppnå dette målet.

Søknader og godkjenninger

Ved Timberbygg tar vi hånd om alle nødvendige godkjenninger og søknader som kreves for å sikre at byggeprosjektet ditt går sømløst gjennom planleggings- og gjennomføringsfasene. Vi forstår at dette kan være en kompleks og tidkrevende prosess, og vårt erfarne team er her for å veilede deg gjennom hvert trinn.

Vi ser på dette som en mulighet til å lytte nøye til våre kunders visjoner, ønsker og behov. Gjennom grundige samtaler ønsker vi å skape en dyp forståelse for prosjektets omfang og spesifikasjoner.
Vårt erfarne team av byggmestere og prosjektledere tar seg tid til å analysere alle detaljer og aspekter ved kundens ønsker. Vi tror på å være lydhøre og tilpasningsdyktige for å sikre at prosjektet utføres i tråd med kundens forventninger. Oppstartsmøtet er en mulighet til å klarlegge tidsrammer, budsjetter og eventuelle spesifikke krav eller bekymringer.
Vi verdsetter åpen kommunikasjon og oppfordrer våre kunder til å dele sine tanker og ideer under møtet. Dette legger grunnlaget for et gjensidig tillitsforhold og sikrer at vi beveger oss fremover i riktig retning. Videre bruker vi oppstartsmøtet til å identifisere potensielle utfordringer og utarbeide løsninger på forhånd.
Vårt mål er å sikre at kunden føler seg trygg og godt ivaretatt fra starten av prosjektet. Oppstartsmøtet er derfor en essensiell del av vår kundesentrerte tilnærming. Vi er fast bestemt på å levere enestående kvalitet og håndverk som overstiger forventningene til våre kunder.
I løpet av oppstartsmøtet tar vi også sikte på å etablere klare retningslinjer for kommunikasjon og rapportering gjennom hele prosjektet. Dette bidrar til å sikre gjensidig forståelse og jevn fremdrift. Vi oppfordrer til åpenhet og tilbakemeldinger gjennom hele prosessen for å sikre at vi kontinuerlig tilpasser oss kundens behov og ønsker.
Oppstartsmøtet er ikke bare en formell introduksjon, men en mulighet til å bygge et solid grunnlag for et vellykket samarbeid. Vi tar vårt ansvar som byggmestere alvorlig og er forpliktet til å levere prosjekter som oppfyller og overgår våre kunders forventninger.

Prosjektet bygges & ferdigstilles​

Når planleggingsfasen er fullført og alle nødvendige tillatelser er på plass, begynner selve byggeprosessen hos Timberbygg. Vi tar stolthet i å levere høy kvalitet og nøyaktighet gjennom hver fase av prosjektet, og våre erfarne håndverkere og team av fagfolk arbeider målrettet for å gjøre din visjon til virkelighet.

Vår dedikerte prosjektleder sørger for at arbeidet går jevnt og effektivt, og holder deg oppdatert om fremdriften gjennom regelmessige rapporter og møter. Vi verdsetter åpen kommunikasjon og oppfordrer deg til å ta kontakt med eventuelle spørsmål eller bekymringer du måtte ha underveis.
Vi legger stor vekt på kvalitetshåndverk og bruker kun de beste materialene og teknikkene for å sikre et varig og pålitelig resultat. Vi tar oss tid til å gjøre jobben riktig første gang, og vi er ikke fornøyde før du er helt tilfreds med det ferdige produktet.
Vår tilnærming til bygging er grundig og omhyggelig, og vi tar alle nødvendige forholdsregler for å sikre en trygg arbeidsplass for våre arbeidere og nabolaget. Vi overholder alle gjeldende sikkerhetsstandarder og -forskrifter for å minimere risiko og sikre at arbeidet blir utført på en ansvarlig måte.
Når prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, gjennomfører vi en omfattende inspeksjon for å sikre at alt arbeid er utført til høyeste standard og oppfyller dine forventninger. Vi tar oss tid til å rette opp eventuelle småfeil eller mangler for å sikre at du er fornøyd med det endelige resultatet.
Ved Timberbygg er vi stolte av å levere prosjekter som overstiger våre kunders forventninger, og vi er forpliktet til å sikre at du er helt fornøyd med det ferdige produktet. Vi ser frem til å presentere deg med det ferdige prosjektet og håper at det vil være et uttrykk for vår forpliktelse til kvalitet og ekspertise.

Befaring og overlevering

Ved Timberbygg er vi opptatt av å sikre at våre kunder er fullstendig fornøyde med det ferdige prosjektet. Som en del av vår omfattende kundeservice, tilbyr vi en grundig befaring og overlevering når byggeprosjektet er fullført.

Under befaringen vil vårt erfarne team gå gjennom alle deler av det ferdige prosjektet sammen med deg. Vi tar oss tid til å inspisere hvert rom, struktur, og detalj for å sikre at alt er utført til høyeste standard og oppfyller dine forventninger.
Dette er også en mulighet for deg å stille spørsmål, gi tilbakemeldinger og adressere eventuelle bekymringer du måtte ha. Vårt mål er å sikre at du er helt fornøyd med resultatet og at alle dine behov er blitt ivaretatt gjennom hele prosessen.
Etter befaringen vil vi overlevere alle nødvendige dokumenter, garantier og instruksjoner til deg. Vi vil også gi deg råd om vedlikehold og oppfølging for å sikre at det ferdige prosjektet forblir i topp stand i årene som kommer.
Vi tar oss tid til å sikre at overleveringen er en sømløs og positiv opplevelse for deg som kunde. Vi verdsetter din tillit og er takknemlige for muligheten til å ha vært en del av ditt byggeprosjekt.
Ved Timberbygg er vi stolte av vårt arbeid og er forpliktet til å levere prosjekter som overstiger forventningene. Vi ser frem til å kunne ønske deg velkommen til ditt ferdige prosjekt og håper det vil være et uttrykk for vår lidenskap, kvalitet og ekspertise.