Bli kjent med våre ansatte
Anders Græsli Øiaas
Daglig leder
Martin Aursand
Prosjektleder
Jørgen Bergli
Prosjekteringsleder
Kristian Hildonen
Prosjektleder
Bernt Ludvigsen
Kalkulasjonsleder
Tommy Sjursen
Prosjektleder
Sondre Moe Andersen
Formann
Tore Aakerli
Byggeleder
Fredrik Larsen
BAS
Lars Ola Sve
BAS
Terje Andersen
BAS
Tomasz Dalinkiewicz
BAS
Rannveig Hugdal
Verneombud/BAS
Eirik Ansnes
BAS
Lars Jakobsen
BAS
Camilla Hangerhagen Stenstad
Tømrer
Eskild Saksvik
Tømrer
Nils Håkon K. Sjøhaug
Tømrer
Mathias Boge
Tømrer
Sadiki Reberaho
Tømrer
Tobias Virik
Tømrer
Øivind Sagmo Hammer
Tømrer
Ken Rudi Eide
Tømrer
Thomas Olsen
Tømrer
Aksel Bonsaksen Sjøhagen
Lærling
Kristian O. Falmår
Lærling
Maja Karlsen
Lærling
Ole Gunnes
Lærling
Peder Flasnes
Lærling