Rehabilitering

Alle bygningsdeler har en forventet levetid, og har derfor etter hvert behov for utbedring. Rehabiliteringsprosjekter kan være utbedring av yttertak, utskifting av vinduer og kledning, eller oppussing av innvendige rom. Utfordringene kan derfor være mange, men vi har løsningene!