1

Rehabilitering bolig

På Øvre Singsaker har vi ferdigstilt et omfattende rehabiliteringsprosjekt.
Eneboligen fra 1915 er bygd i en flott Jugendstil.

28_gang_3

Totalrehabilitering og tilbygg

Totalrehabilitering av enebolig med tilbygg ferdigstilt!
I forrige uke overleverte vi dette flotte prosjektet til en svært fornøyd byggherre på Byåsen.

15

Etterisolering av næringsbygg

Timberbygg har fullført et prosjekt på Nardo, ved Omkjøringsvegen. Dette prosjektet bestod hovedsakelig i fasaderehabilitering og noe innvendig arbeid.

28

Tilbygg på Tiller

Dette prosjektet er et tilbygg til en enebolig på Tiller i Trondheim. Prosjektet startet sommeren 2014 og ble avsluttet like før jul 2014.

Bilde-7

Tilbygg og rehabilitering

Denne referansen dreier seg om et prosjekt vi gjennomføre i starten av 2014. Prosjektet var på Byåsen i Trondheim

Osvegen-81

Tilbygg ved Jonsvatnet

Timberbygg fikk i oppdrag av Kai Arne Kristiansen å bygge på eneboligen hans i Osvegen ved Jonsvatnet. Vi skulle også Les mer