Tilbakeføring original fasade

På Singsaker er vi i sluttfasen av et stort rehabiliteringsprosjekt. Her har Thomas, Ole og Fredrik fornyet fasader etter byantikvarens anbefalinger, og bygd opp det meste innvendig på nytt. 🔨😁Mange detaljer i fasaden med blant annet gjæring av panelbord i ytterhjørner, og en nøye inndeling av liggende panel slik at det går opp best mulig rundt vinduene.☺