Klart for det første BoxWall-huset

Vi har mange spennende prosjekter på gang! Et av de mer innovative og nyskapende prosjektene kan dere lese om i denne artikkelen. Med et nyutviklet produkt fra firmaet Boxwall AS bygger vi fortiden en stor enebolig her i Trondheim. Dette er også et av de første prosjektene Boxwall benyttes.

https://norskbyggebransje.no/nyheter/norges-forste-boxwall-huset?fbclid=IwAR32FU0UZdV8f5iyU292RKz6rTvXAN2Sko2Kmh7h5Kvl4ktXBedRmxM_Vn8