Vi deltar i dugnaden mot koronaviruset.

Vårt samfunn befinner seg i en svært krevende fase, og i en slik situasjon har alle et kollektivt og individuelt ansvar for å bidra.

Vårt aller viktigste fokus nå er å ivareta våre ansatte og kunder, samt å utøve et aktivt smittevern.

Vi følger de nasjonale helsemyndighetenes anbefalinger, og vi jobber daglig med smittevern på alle våre byggeplasser.

Vårt mål er å sørge for at våre ansatte, kunder og underleverandører føler seg trygge og forblir friske, samt bidra til å sikre bærekraftige arbeidsplasser i tiden som kommer.

 

Som bedrift er vi takknemlige for de ekstraordinære tiltak som myndighetene har iverksatt for næringslivet.

Alle våre ansatte som har mulighet til det, har nå hjemmekontor. Dette gjelder i all hovedsak ansatte i administrativ stilling.  

Vi ber om at alle personer som berører vår drift som har symptomer på smitte, eller sitter i karantene, om vennligst å gi oss fortløpende beskjed. Dette gjelder selvfølgelig egne ansatte, men også våre kunder, underentreprenører og leverandører. På den måten unngår vi å spre smitten. 

Ansatte i Timberbygg som føler seg dårlig, eller er i karantene, holdes hjemme i henhold til retningslinjer fra helsemyndighetene.

 

Vår drift går fortiden så normalt som mulig, og vi har ledig kapasitet utover våren.

Hvis du går med byggeplaner – ta gjerne kontakt! Vi har fortsatt en velfungerende administrasjon som gjerne regner på et pristilbud til deg.

Du finner kontaktinformasjon her