Timberbygg møter H.K.H Kronprins Haakon

Timberbygg har helt siden vår oppstart i 2012 vært organisert i NHO. Det har vært svært nyttig for vår del.

I 2016 ble Anders valgt til Oldermann (Styreleder) i Trondhjems byggmesterlag som er en del av NHO-organisasjonen.

Samme år ble Anders og Timberbygg også valgt ut til å være en del av NHOs SMB-forum.

SMB står for små og mellomstore bedrifter. https://www.nho.no/om-nho/styrer-rad-og-utvalg/nhos-smb-forum/

Dette forumet jobber for å fremme næringspolitiske saker som angår SMB’ene i Norge.

Dette er et viktig og spennende arbeid siden Norske SMB-bedrifter står for over 47% av antall ansatte i næringslivet, og 44% av verdiskapningen i Norge som tilsvarer 700 milliarder årlig.

 

Under NHOs årskonferanse nå i januar fikk Timberbygg treffe Kronprins Haakon for å snakke om hvilken bedrift Timberbygg er, og om hvilke næringspolitiske saker vi er opptatt av!

Det ble et spennende og minnerikt møte, og Kronprins Haakon var veldig interessert i oss og SMB politikk!

https://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=167138&sek=26939&fbclid=IwAR1yRfL17r8MV08-K–XAsahgc0VVio5OxcRYPvKWsUWSoUvFUcAcwMLsEU