Vollabakken

Nytt prosjekt!
I sommer skal vi starte med et nytt prosjekt i området Singsaker/Bakklandet. Her står det et hus hvor den eldste delen er fra ca 1840, og med et tilbygg fra ca 1870. Den eldste delen skal beholdes, mens delen fra 1870 rives og bygges opp i original stil. I tillegg blir det tilbygg i to deler i ny stil, samt carport. Prosjektet er tegnet av Skibnes Arkitekter AS.
Vi ser frem til å starte opp med dette prosjektet, og gleder oss til å se sluttresultatet.