a70-1-ny-situasjon--perspektiv-1-

Tilbygg Nardo

Denne uken overleverte vi et tilbygg på Nardo. Utvendig kledning er levert av Møre Royal. Tilbyggets første etasje inneholder gang, Les mer