1

Rehabilitering bolig

På Øvre Singsaker har vi ferdigstilt et omfattende rehabiliteringsprosjekt.
Eneboligen fra 1915 er bygd i en flott Jugendstil.