Timberbygg AS har fått ny postadresse

Siden oppstarten av Timberbygg i 2011 har vi hatt postadresse i Hellbergsvingen 3 på Hell/Stjørdal. Denne har vi nå endret til Ranheimsveien 7A, 7044 Trondheim.

Vi har vært lokalisert i Ranheimsveien 7A siden 2013, og her vi har både lager og kontor.