Tilbygg og nytt tak

I mai startet Timberbygg med denne jobben på Kvilhaugen. Her har vi skifte tak på eksisterende bolig, pusset opp badet og satt opp et tilbygg i 2 etasjer.

På grunn av en taklekkasje rundt en ark på eksisterende bolig ble denne demontert og bygd opp på nytt. I tillegg ble takkonstruksjonen rettet opp. Vi skiftet undertaket og la ny Zanda Polar betongtakstein. Det ble også satt inn to nye Velux takvinduer i eksisterende takkonstruksjon. Etter at eksisterende tak var skiftet fortsatte vi med grunnarbeider for tilbygget. En eksisterende utebod ble revet for å gjøre plass for tilbygget. Tilbygget består av inngangsparti og trapp opp til andre etasje. I andre etasje er det en takterrasse med god utsikt mot Trondheim sentrum. Mot slutten av prosjektet ble eksisterende bad pusset opp.

Vi takker byggherren for jobben og for et godt samarbeid gjennom hele prosjektet.

Skifer i inngangstrapp
Skifer i inngangstrapp
Skyvedør ut til takterrasse
Skyvedør ut til takterrasse
Andre etasje i tilbygg
Andre etasje i tilbygg
Takvinduer i eksisterende loftsstue
Takvinduer i eksisterende loftsstue
Utsikt fra takvindu
Utsikt fra takvindu
Nytt bad
Nytt bad
Nytt bad
Nytt bad
Nytt bad
Nytt bad
Før oppstart
Før oppstart
Før oppstart
Før oppstart
Før oppstart
Før oppstart
Råteskader i eksisterende ark
Råteskader i eksisterende ark
Råteskader i eksisterende ark
Råteskader i eksisterende ark
Eksisterende ark er demontert
Eksisterende ark er demontert
Oppbygning av ny ark
Oppbygning av ny ark
Skifte av tak
Skifte av tak
Lekter er ferdig
Lekter er ferdig
Legging av takstein pågår
Legging av takstein pågår
Støping av banketter
Støping av banketter
Gulvene er ferdig støpt
Gulvene er ferdig støpt
Tilbygget er tett
Tilbygget er tett
Fasaden på tilbygget er ferdig
Fasaden på tilbygget er ferdig
Fremsiden av tilbygget
Fremsiden av tilbygget
Takterrasse i andre etasje
Takterrasse i andre etasje
Fasade tilbygg
Fasade tilbygg
Fasade tilbygg
Fasade tilbygg
Nytt tak
Nytt tak
Fasade tilbygg
Fasade tilbygg