Tilbygg på Tiller

Denne jobben startet med å sette opp en støttemur mot naboen for å få bedre utnyttelse av tomten. Vi utførte betongarbeidene selv etter at grunnen var utgravd og ferdig planert. Muren er ca 18 meter lang og 1,5 meter høy. Etter at muren var støpt og forskalingen revet ble masser fylt tilbake av graveentreprenøren.

Vi fortsatte med grunnmuren til tilbygget etterpå, som ble støpt med ferdig isolerte ringmurselementer.

 

Tilbygget er en utvidelse av eksisterende stue i første etasje, og med en takterrasse i andre etasje. Dette ble bygd opp med bindingsverk, med isolasjonsdimensjoner og vinduer som tilfredsstiller TEK 10. Utvendig ble det bygd en terrasse på bakkenivå utenfor den nye stuen. Ved hovedinngangen byttet vi ut den eksisterende trappen, plattingen og rekkverket. På alle utvendige terrasser, trapper og plattinger ble det benyttet royalimpregnerte terrassebord med riller. Disse krever langt mindre vedlikehold enn tradisjonelle impregnerte terrassebord. På gårdsplassen på fremsiden av huset ble det lagt fiberduk og ny hvit singel.  

 

Eksisterende stue ble også pusset opp med ny parkett, ny himling med downlights og maling av vegger. To takvinduer ble satt inn i den eksisterende stuen for å få inn mere dagslys. Gang, vindfang og trapperom fikk seg også en oppgradering. Vi i Timberbygg takker våre samarbeidsparter for samarbeidet, og byggherren for oppdraget.

Gammelt vindfang
Gammelt vindfang
Parkett lagt i trapp
Parkett lagt i trapp
Trapp før oppussing
Trapp før oppussing
Takvinduer i eksisterende spisestue
Takvinduer i eksisterende spisestue
Ny stue
Ny stue
Ny stue
Ny stue
Lars legger parkett
Lars legger parkett
Limtredrager mellom ny og gammel stue
Limtredrager mellom ny og gammel stue
Ringmur ril tilbygg ferdig støpt
Ringmur ril tilbygg ferdig støpt
Reisverket til tilbygget er oppe
Reisverket til tilbygget er oppe
Takvinduer ferdig satt inn
Takvinduer ferdig satt inn
Tore jobber med bjelkelaget til terrassen
Tore jobber med bjelkelaget til terrassen
Ketil legger de siste terrassebordene
Ketil legger de siste terrassebordene
Utvendig kledning ferdig
Utvendig kledning ferdig
Takterrasse
Takterrasse
Takterrasse
Takterrasse
Trapp fra balkongdør i andre etasje
Trapp fra balkongdør i andre etasje
Ketil holder på med takvinduene
Ketil holder på med takvinduene
Ferdig støpt støttemur
Ferdig støpt støttemur
Tommy planerer ut betongen
Tommy planerer ut betongen
Betongen ble pumpet frem til støttemuren
Betongen ble pumpet frem til støttemuren
Bernt armerer støttemuren
Bernt armerer støttemuren
Ferdig planert for bankett til støttemuren
Ferdig planert for bankett til støttemuren
Før tilbygg
Før tilbygg
Gammelt inngangsparti
Gammelt inngangsparti
Gammelt inngangsparti
Gammelt inngangsparti
Nytt vindfang
Nytt vindfang