Ombygging av enebolig på Tunga

Timberbygg har nå fullført en ombygging av en enebolig på Tunga. Dette arbeidet omfattet blant annet et tilbygg på litt over 100m2, som vi startet med først. Etter at bindingsverket på tilbygget var oppe og tettet så fortsatte vi med å skifte undertak og takbelegget på den eksisterende boligen. Byggherren valgte å bruke Decra classic grå antikk kombinert med takrenner og nedløp i ubehandlet aluminium.

Ytterveggene i den eksisterende boligen ble etterisolert med 100mm mineralull på utsiden, og 50mm på innsiden. I tillegg ble himlingen mot kaldt loft etterisolert med 200mm mineralull. Dette gjør at den eksisterende boligen ble oppgradert til å tilfredsstille kravene i TEK 10. Det ble laget nye åpninger for vinduene etter som fasade og planløsningen skulle endres. Deretter monterte vi panel på fasaden. Det ble benyttet to typer liggende dobbelfals kledning for å bryte opp fasadene. En «standard» 19×148 dobbelfals og en 19×148 dobbelfals med innfrest spor på midten. Dette gir panelet et smalere utseende.

Innvendig i første etasje ble alle eksisterende vegger revet, og vi satte opp nye etter ønske om ny planløsning. I sokkeletasjen ble det lagt inn ståldragere for å erstatte bærevegger som ble revet. Sokkelen brukes til utleie, så der ble eksisterende himling erstattet med lydhimling.

Timberbygg avsluttet sine arbeider etter at alle flater var ferdig gipset. Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til videre.

12

 

 

11 10

9 8

7 6

5 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

1 2

3 4

16