Oppgården, Kvelia

I sommer har Timberbygg vært med på å rehabilitere et saufjøs og bygget nye tribuner til Oppgården i Kvelia. Saufjøset hadde råteskader som måtte utbedres, og det hjørnet med mest råteskade måtte heves 25 cm for å få det opp på nivå med resten av bygningen. Det ble gravd ut masser og støpt ny ringmur og fundamenter. Gulvet i begge etasjene ble forsterket og alle overflater ble kledd med panel. Utvendig ble råteskadete bord skiftet, stokkene på kjørebrua ble byttet ut med nye og kjørebrua fikk nytt rekkverk.

Tribunene ble spesialtilpasset til terrenget og er bygget slik at de enkelt kan tas ned og lagres under tak når de ikke er i bruk.

12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11