Tilbygg i Leif Tronstads veg

Dette er et tilbygg der Timberbygg har vært med på hele byggeprosessen. Vi tegnet tilbygget etter ønsker fra byggherren, utarbeidet søknadspapirer og stod selvfølgelig for byggearbeidet.

Den eksisterende boden ved inngangsdøren ble først revet for å gi plass til et større tilbygg. På dette prosjektet utførte vi alt grave- og betongarbeid selv. Vi brukte bankett- og ringmurselementer slik at støping av ringmur kunne utføres i en operasjon. Ytterveggene ble delvis murt opp med leca ettersom tilbygget skulle liggende noe nedsenket i terrenget. Vegger over terrengnivå ble utført på tradisjonellt vis, med reisverk av tre og glava isolasjon. Utvendig ble det benyttet liggende dobbelfalset kledning med en profilbredde på 73mm, noe som gir et moderne uttrykk og bryter med den eksisterende fasaden. Tilbygget ble delt inn i vindfang, soverom, hall og bad. På alle rom ble det lagt varmekabler og avrettingsmasse før parkett og flis kom på plass.

I tillegg byttet vi ut en terrasse og skiftet takrenner på det eksisterende huset.

Timberbygg takker for et flott oppdrag og et fint sammarbeid!

 

221 231

1 6

8 8b

10g 17