DSC_0680

Tilbygg i Leif Tronstads veg

Dette er et tilbygg der Timberbygg har vært med på hele byggeprosessen. Vi tegnet tilbygget etter ønsker fra byggherren, utarbeidet søknadspapirer og stod selvfølgelig for byggearbeidet.