Tilbygg ved Jonsvatnet

Timberbygg fikk i oppdrag av Kai Arne Kristiansen å bygge på eneboligen hans i Osvegen ved Jonsvatnet. Vi skulle også etterisolere og bytte kledning på to av de eksisterende veggene, samt rette opp det gamle taket, og legge ny taktekking. Eneboligen har vært påbygd tidligere, dette tilbygget ble revet av byggherren før vi startet. Det nye tilbygget gir huset et helt nytt uttrykk fasademessig, samt at det gir plass til nytt kjøkken, inngangsparti og soverom. I grunnen brukte vi isolerte ringmurselementer, og det ble støpt plate på mark. Utvendig kledning er liggende dobbeltfals som er ferdig grunnet fra fabrikk. Til taktekking la vi Decra takplater. Ytterveggene på det gamle huset ble rettet opp, og etterisolert med 125mm mineralull. Vi ferdigstilte huset utvendig, innvendige arbeider skal byggherren gjøre selv.

Vi takker for et flott oppdrag.

 

Før oppstart
Før oppstart
Prosjektering
Prosjektering

Ferdig!