Osvegen-811

Tilbygg ved Jonsvatnet

Timberbygg fikk i oppdrag av Kai Arne Kristiansen å bygge på eneboligen hans i Osvegen ved Jonsvatnet. Vi skulle også etterisolere og bytte kledning på to av de eksisterende veggene, samt rette opp det gamle taket, og legge ny taktekking.